زخمه بر تار دلم زن که در آری به خروشم

مهم ترین ساز ارکستر ایرانی است و حدود 200 سال پیش، از آن به عنوان یکی از سازهای اصلی موسیقی ایرانی نام برده شده است ، تار از سازهای زهی است که با زخمه نواخته می‌شود. . در گذشته تار ایرانی پنج سیم (یا پنج تار) داشت که غلامحسین درویش یا درویش خان سیم ششمی به آن افزود