تو باشی و من و من باشم و تو شیشه می
کمانچه باشد و نی تار و تنبک و تنبور

تنبک را از کامل‌ترین و پر تکنیک ترین سازهای کوبه‌ای در سراسر جهان گفته اند، پیشینه ایی بیشر از دوران قبل میلاد دارد که امروزه آن را «ضرب» نیز می‌نامند. ساز تنبک از مهمترین سازهای کوبه ای -پوستی ایران به شمار می رود که در ارکستر ایرانی نقش بسیار مهمی را ایفا می کند.