دمنوش نیلبرگ
نیلبرگ به مانند مسافری از دل خراسان بزرگ، سرزمین مادریمان، جان گرفته تا گلستانی باشد هزار عطر و نگار برای لحظه های مردمان ایران زمین. این دستاورد، سفرنامه ایی است که از دانه به گل آغاز کرده ایم و دستان زحمتکش و پرمهر کشاورزان و  دانشمندان نیک اندیش را همراه اش کرده ایم تا در سرمنزل مقصود، همراهی سالم برای لحظه هایتان باشد.
آنچه برای همراهیتان پیش کشی از گلستان ایرانی آورده ایم :
عطر و نشان آرامش ، شادی ، نشاط و عشق است.
نیلبرگ سفری چنر هزار ساله است به زیبایی ها و حکمت های بجا مانده از نیاکانمان که قرن تا به قرن برای بهتر زیستن نسل به نسل حفظ ا ش کردند و اکنون سرمایه ما شده اند. نیلبرگ پیام و دعوتی است برای بهتر زیستن تا تن سالم و لحظه هایتان خوش باد .

پرطرفدارترین دمنوش های نیلبرگ

  • تمام محتویات گیاهی دمنوش های نیلبرگ سالم، ارگانیک و طبق استانداردهای بین الملی می باشد
  • بهترین و تازه ترین دمنوش های طبیعی و فاقد اسانس، مواد افزودنی با بسته بندی انحصاری و فوق العاده
  • دمنوش های نیلبرگ علاوه بر هویت سلامت محوری خود، با بسته بندی انحصاری و فوق العاده جذاب که برگرفته از  فرهنگ اصیل ایرانی است، یک هدیه جذاب برای مردمان تمام سرزمین هاست

راز گیاهان نیلبرگ

گیاه دارویی

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

گیاه دارویی

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

گیاه دارویی

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.

گیاه دارویی

ستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.