مجلسی بس عجب و عشرت و عیش است و طرب
ساقی و جام می و مطرب و آواز رباب

قدیمی ترین ساز زهی مضرابی ایران می باشد ، که خاستگاه آن را توران ( خراسان ) و سیستان و بلوچستان خوانده اند. نام پارسی رباب “رواده” می‌باشد و در متون باستانی و یونانی و به ویژه در لاتین «پندورا پرزاروم» نگاشته شده‌است.